درباره ما                                                                                    تماس با ما:  A (021) 66485972 - 66972291

 

   آموزش نحوه و طريقه شارژ كارتريج پرينتر ليزري اچ پي مدل 3005 و چندكاره‎ اچ پي 3027 و 3035:

 

نظر به اينكه فعاليت اين مركز صرفاً شارژ كارتريج پرينتر ليزري رنگي است اما از سويي با درخواستهاي زيادي براي شارژ كارتريج پرينترهاي ليزري مشكي از طرف مشتريانمان مواجه هستيم و از سوي ديگر انجام اين كار از حوصله ما خارج است تصميم گرفتيم آموزش شارژ كارتريج پرينترهاي ليزري مشكي را به صورت مرحله به مرحله، به زباني ساده و دقيق در وب سايت قرار دهيم تا علاقمندان به شارژ كارتريج، بتوانند شخصاً به انجام اين كار مبادرت ورزند و در اولين تجربه خود قادر باشند كارتريج پرينترشان را با كيفيت عالي شارژ نمايند.

اندكي دقت و علاقه به انجام كارهاي فني پيش نياز اين كار است.

 

 ويدئوهاى آموزشي پرينترهاى ليزرى رنگى اچ پى M252 و M277  (جـديـد)

 نكاتى درباره شارژ كارتريج پرينترهاى ليزرى رنگى اچ پى M252 و M277  (جـديـد)

 ويدئو: آموزش تعويض كارتريج‎ها، كنتور پرينتر و باقيمانده تونر پرينتر ليزري رنگي HP 1025  (كليك كنيد)

  فيلم انيميشن طرز كار پرينترهاي ليزري رنگي  (كليك كنيد)

  آموزش شارژ كارتريج پرينتر ليزري HP مدلهاي 1102 - 1566 - 1606 و چندكاره 1132 - 1212 - 1214 و HP 1536  (كليك كنيد)

  آموزش شارژ كارتريج پرينتر ليزري HP مدل‎هاي 2035 و 2055  (كليك كنيد)

  آموزش شارژ كارتريج پرينتر ليزري HP مدل‎هاي 1160 - 1320 - 2014 - 2015 و چندكاره HP 2727  (كليك كنيد)

  آموزش شارژ كارتريج پرينتر ليزري HP مدل‎هاي 1150 - 1200 - 1300  (كليك كنيد)

  آموزش شارژ كارتريج پرينتر ليزري HP مدل‎هاي 1005 - 1006 - 1505 و چندكاره HP 1522  (كليك كنيد)

  آموزش شارژ كارتريج پرينتر HP مدل‎هاي 1012 - 1018 - 1020 و چندكاره 1319 - 3015 - 3020 - 3030 - 3050 - 3052 - 3055‎  (كليك كنيد)

  فيلم آموزش تعمير پرينتر HP 3600  (كليك كنيد)

 

 

آموزش شارژ كارتريج پرينتر ليزري HP مدل 3005 و چندكاره 3027 و HP 3035:

 

قبل از اقدام به شارژ كارتريج، يكبار كليه مراحل را تا انتها مرور كنيد.

 - براي جداسازي دو نيمه كارتريج ابتدا بايد پين‎هايي كه در دو طرف كارتريج قرار دارد برداشته شود. براي اين كار توسط يك مته سايز 2.5
 سوراخ‎هايي در دو قسمتي كه با فلش نشان داده شده ايجاد كنيد تا انتهاي پين‎ها نمايان شود (اين كار به اندكي تمرين نياز دارد)
 (شكل 1 و 2).

 


شكل 1

شكل 2

 

- توسط يك ابزار سر خم (شبيه يك پيچ گوشتي نازك كه سر آن خم شده) پين‎ها را به سمت بيرون فشار دهيد (شكل 3 و 4).
همين‎كه سر پين‎ها‎ خارج شد با استفاده از انبردست يا سيم‎چين آنها را بيرون بكشيد.

 


شكل 3

شكل 4

 

- دو نيمه كارتريج را از يكديگر جدا كنيد (شكل 5). نيم تنه تونر را به كناري بگذاريد.

هشـدار: درام، حساس‎ترين قطعه كارتريج است كه عمل چاپ را انجام مي‎دهد. هنگام كار با آن مراقب باشيد ضربه نخورد.

- توسط يك پيچ گوشتي تخت كه بين انتهاي درام و ديواره داخلي كارتريج قرار داده‎ايد محور درام را به آرامي به سمت بيرون فشار دهيد.  سپس محور درام و ماس‎ماسَك فنردار همراه آن را خارج كنيد (شكل 6 و 8). ممكن است اين كار را به جاي استفاده از پيچ گوشتي، توسط يك انبردست (به آرامي و با دقت) انجام دهيد (شكل 7). در صورتي كه از انبردست استفاده مي‎كنيد زياد فشار وارد نكنيد.

توجـه: مراقب باشيد فنر داخل آن را گم نكنيد.

 


شكل 5
 


شكل 6
 


شكل 7


شكل 8

 

- درام را برداريد (شكل 9) و در جايي دور از نور قرار دهيد؛ مي‎توانيد به سادگي آن را در يك كاغذ بپيچيد.

- PCR را با دقت از جاي خود بلند كنيد (شكل 10). گريس‎هاي شفت PCR را با دستمال كاغذي تميز كنيد و مراقب باشيد گريس با بدنه PCR تماس پيدا نكند.

 


شكل 9


شكل 10

 

- دو پيچ وايپر بليد (wiper blade) را باز كنيد و آن را از جاي خود برداريد (شكل 11 و 12). در صورت امكان آن را با دستگاه دمنده هوا تميز كنيد. لبه پلاستيكي وايپر بليد را با دست يا دستمال تميز نكنيد؛ فقط هوا بگيريد.

- تونر سوخته‎هاي داخل مخزن را خالي كنيد و با هواي فشرده تميز كنيد.

- وايپر بليد را در جاي خود قرار دهيد و دو پيچ آن را ببنديد.

 


شكل 11


شكل 12

 

- توسط گوش پاك‎كن محل نشستن PCR را تميز كنيد (شكل 13).

- PCR را توسط دستمال بدون پرز تميز كنيد (شكل 14).

 


شكل 13


شكل 14

 

- چنانچه به گريس هدايت كننده برق (معمولاً سياه رنگ است) دسترسي داريد جايگاه سياه رنگ PCR را به آن آغشته كنيد و PCR را در جاي خود نصب كنيد (شكل 15 و 16).

 


شكل 15


شكل 16

 

- درام را در جاي خود نصب كنيد. محور درام و ماس‎ماسَك همراه آن را به شكل صحيح در جاي خود قرار دهيد (شكل 17 و  18).
درام را 3-2 دور در جاي خود بچرخانيد. جهت چرخاندن درام: چنانچه از سمت محور درام كه جا زده‎ايد نگاه كنيد جهت چرخش درام بايد خلاف جهت حركت عقربه‎هاي ساعت باشد.

در اين حالت درام بايد آزادانه در جاي خود بچرخد. اگر درام حين چرخش از ابتدا گير مي‎كند كمي تونر روي سطح آن بماليد و مجدداً درام را بچرخانيد تا روان بگردد. نيم تنه درام را دور از نور به كناري بگذاريد.

 


شكل 17


شكل 18

 

- نيم تنه تونر را طوري قرار دهيد كه دسته و ليبل كارتريج به سمت شما باشد. ميله طرف راست شاتر را از جايگاه خود خارج كنيد.

(شاتر درام: حائلي كه شبيه يك در متحرك كل درام را مي‎پوشاند و از آن محافظت مي‎كند.)

در طرف ديگر، بازوي فنردار را توسط يك پيچ گوشتي تخت كوچك خارج كنيد (شكل 19) و ميله شاتر را بيرون بياوريد.

نكته: شاتر درام بايد در حالت بسته قرار داشته باشد تا بازو خارج شود. مراقب باشيد فنر بازو را گم نكنيد.

- دو پيچ درپوش چرخ دنده‎ها را باز كنيد (شكل 20).

 


شكل 19


شكل 20

 

- درپوش را برداريد (شكل 21). چرخ دنده غلطك مغناطيسي را از جاي خود خارج كنيد (شكل 22) و آنها را براي بعد به كناري بگذاريد.

 


شكل 21


شكل 22

 

- در سمت ديگر مخزن تونر دو پيچ را باز كنيد و درپوش را برداريد (شكل 23 و 24).

 


شكل 23


شكل 24

 

- غلطك مغناطيسي جذب تونر را با احتياط از روي مخزن تونر برداريد؛ مراقب باشيد فنر سر غلطك آسيب نبيند. (شكل 25).

- دو بوش پلاستيكي سبز و مشكي را از دو طرف غلطك خارج كنيد (شكل 26).

 


شكل 25


شكل 26

 

- غلطك مغناطيسي را ابتدا با هواي فشرده و سپس با دستمال بدون پرز تميز كنيد (شكل 27). فنر سر غلطك را نيز توسط يك پارچه نرم يا گوش پاك‎كن تميز كنيد (شكل 28).

 


شكل 27


شكل 28

 

- اتصال فلزي درپوش را توسط گوش پاك‎كن تميز نماييد (شكل 29) و درصورت امكان مقداري گريس هدايت كننده برق به آن بماليد.

- دو پيچ دكتر بليد (doctor blade) را باز كنيد (شكل 30). زائده‎هاي پلاستيكي سفيد رنگ را برداريد و دكتر بليد را از جاي خود خارج كنيد.

- دكتر بليد را توسط هواي فشرده و دستمال بدون پرز تميز كنيد.

 


شكل 29


شكل 30

- داخل مخزن تونر را توسط هواي فشرده تميز كنيد و به مقدار مورد نياز تونر داخل مخزن بريزيد (حدود 340 گرم كه به نوع تونر نيز بستگي دارد. براي اطلاعات بيشتر، سؤال پنجم در قسمت پرسشهاي متداول را بخوانيد).
براي اين كار ابتدا تونر را در بطري خود خوب تكان دهيد و از طريق قيف در مخزن بريزيد (شكل 31). چنانچه بطري قيف‎دار در دسترس نداريد تونر را ابتدا در ظرف خود تكان دهيد، سپس آن را داخل يك كيسه پلاستيكي كوچك بريزيد و از كيسه پلاستيكي به آرامي در مخزن خالي كنيد.

- دكتر بليد را در جاي خود قرار دهيد. زائده‎هاي پلاستيكي را در دو طرف بليد قرار دهيد و پيچ‎ها را ببنديد (شكل 32)

 


شكل 31

شكل 32
 

- بوش‎هاي پلاستيكي را تميز كنيد و در دو طرف غلطك مغناطيسي قرار دهيد: بوش سياه در سمت فنر غلطك و بوش سبز در طرف ديگر.

- درپوش قسمت برق‎رسان را در جاي خود قرار دهيد و دو پيچ آن را ببنديد (شكل 33).

- غلطك مغناطيسي را روي مخزن تونر قرار دهيد. مغزي غلطك را بچرخانيد تا قسمت پخ مانند مغزي به شكل صحيح در قسمت فلزي درپوش قرار گيرد (شكل 34). شما نمي‎توانيد انتهاي مغزي و پليت فلزي را ببينيد بلكه بايد هنگام چرخش مغزي، موقعيت صحيح مغزي را براي جا زدن احساس كنيد!

 


شكل 33

شكل 34
 

- چرخ دنده غلطك مغناطيسي را در جاي خود قرار دهيد (شكل 35).

- درپوش حاوي چرخ دنده را در جاي خود نصب كنيد و دو پيچ آن را ببنديد (شكل 36).

 


شكل 35

شكل 36
 

- شاتر درام را بطور صحيح روي مخزن تونر قرار دهيد. بازوهاي فلزي را در طرف چپ و راست در محل لولايي خود قرار دهيد (شكل 37 و 38).

 


شكل 37

شكل 38
 

- فنر را داخل بازو قرار دهيد (شكل 39) و بازو را نصب كنيد. شاتر را حركت دهيد تا فنر جا بيفتد (شكل 40 و 41).

- نيم تنه تونر و درام را به شكل صحيح به هم متصل كنيد و پين‎هاي كارتريج را در دو طرف كارتريج با دقت در جاي خود قرار دهيد (شكل 42).

- چنانچه مي‎خواهيد درصد باقيمانده تونر كارتريج نشان داده شود چيپ كارتريج را عوض كنيد.

- كارتريج آماده نصب در پرينتر است. چنانچه مراحل فوق را با دقت و حوصله انجام داده باشيد شما موفق هستيد!

 


شكل 39
 

شكل 40
 

شكل 41

شكل 42

 

 يادآوري چند نكته:

  نظر به اينكه فعاليت اين مركز صرفاً شارژ كارتريج ليزري رنگي است لطفاً در رابطه با شارژ كارتريج ليزري مشكي و يا سؤال و رفع اشكال  مطالب اين صفحه، از طريق تلفن يا email با ما تماس نگيريد! پاسخ داده نمي‎شود.

  كارتريج پرينتر HP 3005 و چندكاره HP 3027/3035 داراي شماره فني Q7551A مي‎باشد.

  همواره از تونر درجه يك - ترجيحاً آمريكايي - استفاده كنيد. استفاده از تونرهاي نامرغوب درجه 2 و 3 چيني و برچسب ژاپن (كه در اصل ژاپني نيست) كيفيت چاپ پايين‎تر و بعضاً غير قابل قبولي دارد.

  در نرم‎افزار درايور كليه پرينترهاي ليزري HP گزينه‎اي تحت عنوان Density وجود دارد كه توسط آن مي‎توانيد شدت كم رنگ و پر رنگ بودن چاپ را تنظيم كنيد. Density عددي بين 1 تا 5 مي‎باشد كه با 1 كم رنگ‎ترين و با 5 پر رنگ‎ترين پرينت را خواهيد داشت. پيش فرض Density عدد 3 مي‎باشد. پس از شارژ كارتريج چنانچه پرينت اندكي كم رنگ است، Density را روي 4 يا 5 تنظيم كنيد. بديهي است Density بالاتر تونر بيشتري مصرف مي‎كند.

  كپـي‎برداري و استفاده از مطالب آموزشي اين صفحه كاملاً آزاد است. چـرا؟ . . . ! يكي از اهداف اصلي ما از تهيه اين صفحات آموزشي، آشتي دادن كاربران پرينتر با شارژ كارتريج است. در طول تجربه كاري‎مان به كرات با اشخاص و شركتهايي مواجه شده‎ايم كه يكبار كارتريجشان را جهت شارژ به يكي از فروشگاه‎هاي شارژ كارتريج برده‎اند كه به واسطه بي‎تجربگي شارژكار محتـرم و استفاده از تونر ارزان و نامرغوب، با شارژ بي كيفيت و غير قابل استفاده مواجه شده‎اند و علاوه بر اينكه وقت و پولشان تلف شده است به واسطـه همين خاطره نامطلوب، فكر شارژ را براي هميشه از سر بيرون كرده‎اند! حتي اين موضوع باعث شده اين شايعه بوجود آيد كه شارژ كارتريج يك كار غير اصولي و غيرقانوني است و همواره بايد كارتريج فابريك خريد. اما اين موضوع بايد روشن شود كه شارژ اصولي با مبناي علمي مي‎تواند كيفيتي دقيقاً معادل كارتريج فابريك داشته باشد بطوريكه حتي افراد حرفه‎اي نتوانند پرينت كارتريج شارژي را از كارتريج فابريك تشخيص دهند.

  ضمناً اين مركز هيچگونه مسئوليتي در قبال خسارات احتمالي ناشي از عدم توانايي كاربر در شارژ كارتريج با استفاده از دستورالعمل‎هاي فوق ندارد و كليه عواقب آن مستقيماً متوجه خود كاربر مي‎باشد.

  چنانچه در آينده فرصتي دست دهد، آموزش شارژ كارتريج پرينترهاي پرمصرف ديگر را نيز در همين صفحه قرار خواهيم داد.

  فيلم انيميشن طرز كار پرينترهاي ليزري رنگي  (كليك كنيد)

  آموزش شارژ كارتريج پرينتر ليزري HP مدلهاي 1102 - 1566 - 1606 و چندكاره 1132 - 1212 - 1214 و HP 1536  (كليك كنيد)

  آموزش شارژ كارتريج پرينتر ليزري HP مدل‎هاي 2035 و 2055  (كليك كنيد)

  آموزش شارژ كارتريج پرينتر ليزري HP مدل‎هاي 1160 - 1320 - 2014 - 2015 و چندكاره HP 2727  (كليك كنيد)

  آموزش شارژ كارتريج پرينتر ليزري HP مدل‎هاي 1150 - 1200 - 1300  (كليك كنيد)

  آموزش شارژ كارتريج پرينتر ليزري HP مدل‎هاي 1005 - 1006 - 1505 و چندكاره HP 1522  (كليك كنيد)

  آموزش شارژ كارتريج پرينتر HP مدل‎هاي 1012 - 1018 - 1020 و چندكاره 1319 - 3015 - 3020 - 3030 - 3050 - 3052 - 3055‎  (كليك كنيد)

  فيلم آموزش تعمير پرينتر HP 3600  (كليك كنيد)

 

 

 

  خدمات ما
     شارژ كارتريج ليزري رنگي
    خريد كارتريج مصرف شده ليزر رنگي
     فروش چيپ HP و سامسونگ
     CD تعمير پرينترهاي ليزري
     ريست كننده چيپ سامسونگ

     خدمات چاپ ليزري رنگي 

  مقايسه شارژ حرفه‎اي و غير حرفه‎اي
  مشخصات پرينترهاي ليزري رنگي
  جدول مقايسه پرينترهاي ليزري رنگي
  هزينه هر برگ پرينت ليزري رنگي
  راهنماي خريد پرينتر
  نكات مهم هنگام استفاده از ليزر رنگي
  كنتور پرينترها
  ظرفيت و شماره فني كارتريج‎ها
  دانلود درايور پرينترهاي HP
  پرسشهاي متداول
  لينك به سايت‎هاي ديگر
  تماس با ما
  درباره ما
  آموزش شارژ كارتريج ليزري (جديد)


 

 
   

 

 

visitors on myspace
 

تماس با ما

در باره ما