درباره ما                                                                                    تماس با ما:  A (021) 66485972 - 66972291

 

(جديد)   HP 1025

(جديد)   HP 1525 

HP 2025

HP 3525 

(جديد)   HP 4525

(جديد)   HP 4025

(A3 - جديد) HP 5225

           HP 5550 

HP 6015 

  چيپست كارتريج پرينتر ليزري اچ پي - كانن - سامسونگ - لكسمارك - زيراكس - مينولتا - ريكو - دل

       ◄◄◄ ايران چيپست عرضه كننده حرفه ‎اى ترين و كاملترين مجموعه چيپ در ايران ►►►

چيپست شارژ كاتريج پرينتر ليزرى با كيفيت بسيار بالا و قيمت مناسب براى مدلهاى زير موجود است:
 

  چيپ اچ پي

  چيپ سامسونگ

  چيپ لكسمارك E260 و ساير مدلهاى لكسمارك

  چيپ كانن

  چيپ زيراكس

  چيپ دل

  چيپ مينولتا، توشيبا، ريكو، شارپ، اپسون، آي‎بي‎ام و تالي

  ريست چيپ سامسونگ، زيراكس، توشيبا، تالي، دل و ريكو

------------------------------------------------------
چيپ پرينتر HP مدلهاي 1215 - 1217 قابل ريست : 2200 تومان

چيپ پرينتر HP مدلهاي 1515 - 1518 قابل ريست : 2200 تومان

چيپ چندكاره HP مدل 1312 قابل ريست : 2200 تومان

چيپ پرينتر HP مدل 2025 قابل ريست : 2200 تومان

چيپ چندكاره HP مدل 2320 قابل ريست : 2200 تومان

چيپ پرينتر HP مدل 3525 قابل ريست : 2200 تومان

چيپ چندكاره HP مدل 3530 قابل ريست : 2200 تومان

چيپ پرينتر HP مدل M551 قابل ريست : 2800 تومان

چيپ چندكاره HP مدل M575 - M570 قابل ريست : 2800 تومان

چيپ پرينتر HP مدل M251 قابل ريست : 2800 تومان

چيپ پرينتر HP مدل M451 - M351 قابل ريست : 2800 تومان

چيپ چندكاره HP مدل M475 - M375 قابل ريست : 2800 تومان

چيپ چندكاره HP مدل M176 - M177 :ا3500 تومان

چيپ پرينتر HP مدل M401 قابل ريست : 2800 تومان

چيپ چندكاره HP مدل M425 قابل ريست : 2800 تومان

چيپ پرينتر HP مدل 1525 قابل ريست : 2200 تومان

چيپ چندكاره HP مدل 1415 قابل ريست : 2200 تومان

چيپ پرينتر HP مدل 1025 قابل ريست : 2200 تومان

چيپ درام كيت پرينتر HP مدل 1025 قابل ريست : 2800 تومان

چيپ چندكاره HP مدل M175 قابل ريست : 2200 تومان

چيپ چندكاره HP مدل M275 قابل ريست : 2200 تومان

چيپ پرينتر HP مدلهاي 1600 - 2600 - 2605 : 2500 تومان

چيپ چندكاره HP مدلهاي 1015 - 1017 : 2500 تومان

چيپ پرينتر HP مدل 3600 : 2500 تومان

چيپ پرينتر HP مدلهاي 3800 - 3505 : 2500 تومان

چيپ پرينتر HP مدل 4700 : 2500 تومان

چيپ چندكاره HP مدل 4730 : 2500 تومان

چيپ پرينتر HP مدل 4005 : 3500 تومان

چيپ پرينتر HP مدلهاي 4025 - 4525 قابل ريست : 2800 تومان

چيپ چندكاره HP مدل 4540 قابل ريست : 2800 تومان

چيپ پرينتر HP مدل 5225 قابل ريست : 2800 تومان

چيپ پرينتر HP مدل 5525 قابل ريست : 2800 تومان

چيپ پرينتر HP مدلهاي 4600 - 4650 : 3500 تومان

چيپ پرينتر HP مدلهاي 5500 - 5550 : 7000 تومان

چيپ پرينتر HP مدلهاي 5500 - 5550 قابل ريست : 11000 تومان

چيپ پرينتر HP مدلهاي 3500 - 3550 : 3000 تومان

چيپ پرينتر HP مدل 3700 : 3000 تومان

چيپ پرينتر HP مدلهاي 1500 - 2500 (كارتريج و درام كيت) : 3000 تومان

چيپ پرينتر HP مدل 2550  (كارتريج و درام كيت) : 3000 تومان

چيپ چندكاره HP مدلهاي 2820 - 2840 (كارتريج و درام كيت) : 3000 تومان

چيپ پرينتر HP مدلهاي 4500 - 8500 : 3000 تومان

چيپ پرينتر HP مدل 6015 (كارتريج و درام كيت) : 3500 تومان

چيپ چندكاره HP مدل M127 :ا3500 تومان

چيپ پرينتر HP مدلهاي 1160 - 1300 - 1320 : 2500 تومان

چيپ پرينتر HP مدلهاي 2300 - 2400 - 2420 - 2430 : 2500 تومان

چيپ پرينتر HP مدل 5200 : 3000 تومان

چيپ پرينتر HP مدل 4100 : 3000 تومان

چيپ پرينتر HP مدلهاي 4014 - 4015 - 4515 قابل ريست : 2200 تومان

چيپ پرينتر HP مدلهاي 2035 - 2055 : 2500 تومان

چيپ پرينتر HP مدلهاي 2014 - 2015 - 2727 : 2500 تومان

چيپ پرينتر HP مدل 3005 - 3027 - 3035 : 2500 تومان

چيپ پرينتر HP مدل 4200 : 2500 تومان

چيپ پرينتر HP مدل 4300 : 2500 تومان

چيپ پرينتر HP مدلهاي 4250 - 4350 : 2500 تومان

چيپ چندكاره HP مدل 4345 : 2500 تومان

چيپ پرينتر HP مدلهاي 1005 - 1006 قابل ريست : 2000 تومان

چيپ پرينتر HP مدلهاي 1505 - 1120 - 1522 قابل ريست : 2000 تومان

چيپ پرينتر HP مدل 1102 قابل ريست : 2000 تومان

چيپ چندكاره HP مدلهاي 1132 - 1212 - 1214 - 1217 قابل ريست : 2000 تومان

چيپ پرينتر HP مدلهاي 1566 - 1606 قابل ريست : 2000 تومان

چيپ چندكاره HP مدل 1536 قابل ريست : 2000 تومان

چيپ پرينتر HP مدل 3015 قابل ريست : 2000 تومان

چيپ چندكاره HP مدلهاي 5025 - 5035 قابل ريست : 2500 تومان

چيپ پرينتر HP مدل M602 - M601 قابل ريست : 3500 تومان

چيپ چندكاره HP مدل M4555 قابل ريست : 3500 تومان

 نسخه معمولى چيپهاى قابل ريست 300 تومان ارزان‎تر است. بديهى است نسخه معمولى، قابليت ريست شدن ندارد.

------------------------------------------

چيپ پرينتر Samsung مدلهاي CLX-3160 - CLX-2160 - CLP-300 :ا2500 تومان

چيپ پرينتر Samsung مدل CLP-350 :ا4000 تومان

چيپ پرينتر Samsung مدل CLP-510 :ا3500 تومان

چيپ پرينتر Samsung مدل  CLP-600 - CLP-650 :ا3500 تومان

چيپ ست پرينتر Samsung مدل  CLP-610 - CLP-660 :ا3500 تومان

چيپ پرينتر Samsung مدل  CLX-6200 :ا3500 تومان

چيپ پرينتر Samsung مدل  CLX-6240 :ا3500 تومان

چيپ پرينتر Samsung مدلهاي ML-2250, 2251 :ا3300 تومان

چيپ پرينتر Samsung مدلهاي ML-2550, 2551, 2552 :ا3300 تومان

چيپ پرينتر Samsung مدلهاي ML-1630, 1631, SCX-4500 :ا3800 تومان

چيپ پرينتر Samsung مدل SCX-4200 :ا3300 تومان

چيپ پرينتر Samsung مدل ML-3560 :ا3300 تومان

چيپست پرينتر Samsung مدل ML-2150 :ا3300 تومان

چيپست پرينتر Samsung مدل ML-2550 :ا3300 تومان

چيپست پرينتر Samsung مدل ML-2850 :ا3700 تومان

چيپست پرينتر Samsung مدل ML-1630 :ا3700 تومان

چيپست پرينتر Samsung مدل ML-3050, 3051 :ا3700 تومان

چيپست پرينتر Samsung مدل ML-3470, 3471 :ا3700 تومان

چيپست پرينتر Samsung مدل SCX-4500 :ا3700 تومان

چيپست پرينتر Samsung مدلهاي SCX-4520, 4720 :ا3300 تومان

چيپست پرينتر Samsung مدل SCX-5525 :ا4000 تومان

چيپست پرينتر Samsung مدلهاي SCX-5330, 5530 :ا3700 تومان

چيپست پرينتر Samsung مدلهاي SCX-4725 :ا3700 تومان

چيپست پرينتر Samsung مدلهاي SCX-6120, 6122, 6220 :ا3300 تومان

چيپست پرينتر Samsung مدلهاي SCX-6320, 6322 :ا3300 تومان

چيپست پرينتر Samsung مدلهاي SF-560R - 565PR :ا3700 تومان

چيپست پرينتر Samsung مدل ML-4550 :ا3700 تومان

چيپ پرينتر سامسونگ مدلهاى ML-2160, 2165  قابل ريست : تماس تلفنى

چيپ پرينتر سامسونگ مدلهاى SCX-3400, 3405  قابل ريست : تماس تلفنى

چيپ پرينتر سامسونگ مدل SF-760P  قابل ريست : تماس تلفنى

چيپ پرينتر سامسونگ مدلهاى SCX-4650, 4655  قابل ريست : تماس تلفنى

چيپ پرينتر سامسونگ مدلهاى CLP-415, 475  قابل ريست : تماس تلفنى

چيپ پرينتر سامسونگ مدل CLX-4195  قابل ريست : تماس تلفنى

چيپ پرينتر سامسونگ مدل CLP-680  قابل ريست : تماس تلفنى

چيپ پرينتر سامسونگ مدل CLX-6260  قابل ريست : تماس تلفنى

چيپ پرينتر سامسونگ مدل CLP-362  قابل ريست : تماس تلفنى

چيپ پرينتر سامسونگ مدل CLX-3300, 3305  قابل ريست : تماس تلفنى

چيپ پرينتر سامسونگ مدل SL-M2620, 2670, 2820, 2870  قابل ريست : تماس تلفنى

چيپ پرينتر سامسونگ مدل SL-M3320, 3370  قابل ريست : تماس تلفنى

چيپ پرينتر سامسونگ مدل SL-M3820, 3870  قابل ريست : تماس تلفنى

چيپ پرينتر سامسونگ مدل SL-M4020, 4070  قابل ريست : تماس تلفنى

چيپ پرينتر سامسونگ مدل SL-M2625, 2825  قابل ريست : تماس تلفنى

چيپ پرينتر سامسونگ مدل SL-M2675, 2875  قابل ريست : تماس تلفنى

چيپ پرينتر سامسونگ مدل SL-M3325, 3375  قابل ريست : تماس تلفنى

چيپ پرينتر سامسونگ مدل SL-M3825, 3875  قابل ريست : تماس تلفنى

چيپ پرينتر سامسونگ مدل SL-M4025, 4075  قابل ريست : تماس تلفنى

چيپ پرينتر سامسونگ مدل ML-1640, 2240 قابل ريست : تماس تلفني

چيپ پرينتر سامسونگ مدل ML-1660, 1665 قابل ريست : تماس تلفني

چيپ پرينتر سامسونگ مدل ML-1661, 1666 قابل ريست : تماس تلفني

چيپ پرينتر سامسونگ مدل ML-1670 قابل ريست : تماس تلفني

چيپ پرينتر سامسونگ مدل ML-1671, 1675 قابل ريست : تماس تلفني

چيپ پرينتر سامسونگ مدل ML-1860, 1865 قابل ريست : تماس تلفني

چيپ ست پرينتر سامسونگ مدل ML-1910, 1915 قابل ريست : تماس تلفني

چيپ پرينتر سامسونگ مدل ML-2525, 2580 قابل ريست : تماس تلفني

چيپ پرينتر سامسونگ مدل ML-2245 قابل ريست : تماس تلفني

چيپ پرينتر سامسونگ مدل ML-2545 قابل ريست : تماس تلفني

چيپ پرينتر سامسونگ مدل ML-3310 قابل ريست : تماس تلفني

چيپ پرينتر سامسونگ مدل ML-2855 قابل ريست : تماس تلفني

چيپ پرينتر سامسونگ مدل ML-3750, 3753 قابل ريست : تماس تلفني

چيپ پرينتر سامسونگ مدلهاى ML-4510, 5010, 5015  قابل ريست : تماس تلفنى

چيپ پرينتر سامسونگ مدلهاى  ML-2950, 2955  قابل ريست : تماس تلفنى

چيپ پرينتر سامسونگ مدل SF-650, 650P قابل ريست : تماس تلفني

چيپ پرينتر سامسونگ مدل SF-651 قابل ريست : تماس تلفني

چيپ پرينتر سامسونگ مدل CLP-310, 315 قابل ريست : تماس تلفني

چيپ پرينتر سامسونگ مدل CLP-320 قابل ريست : تماس تلفني

چيپ پرينتر سامسونگ مدل CLP-325 قابل ريست : تماس تلفني

چيپ پرينتر سامسونگ مدل CLP-620, 670 قابل ريست : تماس تلفني

چيپ پرينتر سامسونگ مدل CLX-3170, 3175 قابل ريست : تماس تلفني

چيپ پرينتر سامسونگ مدل CLX-3185 قابل ريست : تماس تلفني

چيپ پرينتر سامسونگ مدل CLX-6220, 6250 قابل ريست : تماس تلفني

چيپست پرينتر سامسونگ مدل SCX-3200 قابل ريست : تماس تلفني

چيپست پرينتر سامسونگ مدل SCX-3201, 3205 قابل ريست : تماس تلفني

چيپست پرينتر سامسونگ مدل SCX-4300 قابل ريست : تماس تلفني

چيپست پرينتر سامسونگ مدل SCX-4600 قابل ريست : تماس تلفني

چيپست پرينتر سامسونگ مدل SCX-4610, 4623 قابل ريست : تماس تلفني

چيپ پرينتر سامسونگ مدلهاى SCX-4728, 4729  قابل ريست : تماس تلفنى

چيپ پرينتر سامسونگ مدلهاى SCX-6545, 6555  قابل ريست : تماس تلفنى

چيپست پرينتر سامسونگ مدل SCX-4824, 4828 قابل ريست : تماس تلفني

چيپست پرينتر سامسونگ مدل SCX-4833 قابل ريست : تماس تلفني

چيپست پرينتر سامسونگ مدل SCX-5637 قابل ريست : تماس تلفني

فيوز چيپ كارتريج سامسونگ مدل SCX-4016, 4216 و SF-560

درام كارتريج Samsung مدلهاي ML-2250, 2251, 2252 :ا7500 تومان

------------------------------------------

چيپ لكسمارك E260  قابل ريست : تماس تلفنى

چيپ لكسمارك E360  قابل ريست : تماس تلفنى

چيپ لكسمارك E460  قابل ريست : تماس تلفنى

چيپ لكسمارك T650  قابل ريست : تماس تلفنى

چيپ لكسمارك T652  قابل ريست : تماس تلفنى

چيپ لكسمارك T654  قابل ريست : تماس تلفنى

چيپست پرينتر Lexmark مدلهاي C 522, 524, 530, 532, 534 :ا4500 تومان

چيپست پرينتر Lexmark مدلهاي Optra E 220, 321, 323 :ا4500 تومان

چيپست پرينتر Lexmark مدلهاي E 250, 350, 352 :ا4500 تومان

چيپست پرينتر Lexmark مدلهاي E230/232/330/332 :ا4500 تومان

چيپست پرينتر Lexmark مدلهاي X340 و X342 :ا5000 تومان

چيپست پرينتر Lexmark مدل X203 و X204 :ا8000 تومان

چيپست پرينتر Lexmark مدل X264 و X364 :ا8000 تومان

چيپ پرينتر لكسمارك مدل E120 :ا5000 تومان

چيپ پرينتر لكسمارك مدل E450 :ا5000 تومان

چيپ پرينتر لكسمارك مدل T420 :ا5000 تومان

چيپ پرينتر لكسمارك مدل T430 :ا5000 تومان

چيپ پرينتر لكسمارك مدلهاي T520, 522 :ا5000 تومان

چيپ پرينتر لكسمارك مدلهاي T620, 622 :ا5000 تومان

چيپ پرينتر لكسمارك مدلهاي T630, 632, 634 :ا5000 تومان

چيپ پرينتر لكسمارك مدلهاي T640, 642, 644 :ا5000 تومان

چيپ پرينتر لكسمارك مدلهاي X642, 644, 646 :ا5000 تومان

 نسخه معمولى چيپهاى قابل ريست نيز موجود است. نسخه معمولى، قابليت ريست شدن ندارد.

------------------------------------------

چيپ پرينتر Canon مدل 5000 - 5100 : 2500 تومان

چيپ پرينتر Canon مدلهاي 2410 - 5200 : 3000 تومان

چيپ پرينتر Canon مدل 5050 قابل ريست شدن : 2500 تومان

چيپ چندكاره Canon مدلهاي 8030 و 8050 قابل ريست : 2500 تومان

چيپ چندكاره Canon مدلهاي 8040 و 8080 قابل ريست : 2500 تومان

چيپ چندكاره Canon مدلهاي 7660 و 7680 قابل ريست : 2500 تومان

چيپ چندكاره Canon مدلهاي 8340 و 8360 قابل ريست : 2500 تومان

چيپ چندكاره Canon مدل 8380 قابل ريست شدن : 2500 تومان

چيپ پرينتر كانن مدل 7010 قابل ريست : 2500 تومان

چيپ پرينتر كانن مدل 7018 قابل ريست : 2500 تومان

چيپ درام كيت پرينتر كانن مدل 7010 و 7018 قابل ريست : 3000 تومان

چيپ پرينتر كانن مدل 7200 قابل ريست : 2500 تومان

چيپ چندكاره كانن مدلهاي 8330 و 8350 : 2500 تومان

چيپ پرينتر كانن مدل 7750 قابل ريست : 2500 تومان

چيپ پرينتر كانن مدل 5300 : 3000 تومان

چيپ پرينتر كانن مدل 5360 : 3000 تومان

چيپ پرينتر كانن مدلهاي 3300 - 3360 : 2500 تومان

چيپ پرينتر كانن مدلهاي 3410 - 3460 : 2500 تومان

چيپ پرينتر كانن مدل 3480 قابل ريست : 2200 تومان

چيپ پرينتر كانن مدلهاي 3018 - 3010 - 3100 - 3150 - 3460 قابل ريست : 2200 تومان

چيپ پرينتر كانن مدل 3250 قابل ريست : 2200 تومان

چيپ پرينتر كانن مدلهاي 5960 - 5950 - 5880 - 5850 قابل ريست : 2200 تومان

چيپ پرينتر كانن مدل 6200 قابل ريست : 2200 تومان

چيپ پرينتر كانن مدلهاي 6300 - 6650 قابل ريست : 2200 تومان

چيپ پرينتر كانن مدلهاي 6000 - 8610 - 8620 - 8630 قابل ريست : 3000 تومان

چيپ چندكاره كانن مدلهاي 4410 - 4550 قابل ريست : 2200 تومان

چيپ چندكاره كانن مدل 4450 قابل ريست : 2200 تومان

چيپ پرينتر كانن مدلهاي 3500 - 3900 - 3920 - 3950 - 3970 : 3200 تومان

چيپ پرينتر كانن مدلهاي 1120 - 1150 - 1170 - 1180 قابل ريست : 2200 تومان

چيپ پرينتر كانن مدل 9100 : 2500 تومان

 نسخه معمولى چيپهاى قابل ريست 300 تومان ارزان‎تر است. بديهى است نسخه معمولى، قابليت ريست شدن ندارد.

------------------------------------------

چيپ پرينتر Xerox مدل PE120 :ا3000 تومان

چيپ پرينتر Xerox مدل PE220 :ا3000 تومان

چيپ پرينتر Xerox مدل C1190 :ا5000 تومان

چيپ پرينتر Xerox مدل 3200 :ا3800 تومان

چيپ پرينتر Xerox مدل 3150 :ا3000 تومان

چيپ پرينتر Xerox مدل 3250 :ا4000 تومان

چيپ پرينتر Xerox مدل 3420 :ا3000 تومان

چيپ پرينتر Xerox مدل 3450 :ا3000 تومان

چيپ پرينتر Xerox مدل 3500 :ا3000 تومان

چيپ پرينتر Xerox مدل 4118 :ا3200 تومان

چيپ پرينتر Xerox مدل M-20 :ا3000 تومان

كارت چيپ پرينتر Xerox مدل 3100MFP :اتماس تلفني

چيپ پرينتر Xerox مدل 3300 :ا4200 تومان

چيپ پرينتر Xerox مدل 3428 :ا3800 تومان

چيپ پرينتر Xerox مدل 3435 :ا3800 تومان

چيپ پرينتر Xerox مدل 3435 :ا3800 تومان

چيپ پرينتر Xerox مدل 3635 :ا6500 تومان

چيپ پرينتر Xerox مدل 4510 :ا6500 تومان

چيپ پرينتر زيراكس مدل 6110 :ا3000 تومان

چيپ پرينتر زيراكس مدل 6120 :ا5500 تومان

چيپ پرينتر زيراكس مدل 6125 :ا5000 تومان

چيپ پرينتر زيراكس مدل 6128 :ا5000 تومان

چيپ پرينتر زيراكس مدل 6130 :ا4500 تومان

چيپ پرينتر زيراكس مدل 6140 :ا4500 تومان

چيپ پرينتر زيراكس مدل C1110 :ا4500 تومان

چيپ پرينتر زيراكس مدل 3140 و 3160 : تماس تلفني

چيپ پرينتر زيراكس مدل 3210 و 3220 : تماس تلفني

چيپ پرينتر زيراكس مدل 3315 و 3325 : تماس تلفني

چيپ پرينتر زيراكس مدل 3320 : تماس تلفني

چيپ پرينتر زيراكس مدل 3040 و 3045 :ا7500 تومان

چيپ پرينتر زيراكس مدل 6000 و 6010 :ا7500 تومان

چيپ پرينتر زيراكس مدل 6500 :ا7500 تومان

چيپ پرينتر زيراكس مدل CP205 و CM205 :ا7500 تومان

چيپ پرينتر زيراكس مدل P205B :ا7500 تومان

فيوز چيپ درام پرينتر زيراكس مدل 2218 و 4118

فيوز چيپ درام پرينتر زيراكس مدل 7300

فيوز چيپ درام پرينتر زيراكس مدل 7400

------------------------------------------

چيپ پرينتر Dell مدل 1500 :ا4000 تومان

چيپ پرينتر Dell مدل 1600 :ا4000 تومان

چيپ پرينتر Dell مدل 1700 - 1710 :ا4000 تومان

چيپ پرينتر Dell مدل 1720 :ا4000 تومان

چيپ پرينتر Dell مدل 1815 :ا4500 تومان

چيپ پرينتر Dell مدل 1125 :ا5000 تومان

چيپ پرينتر Dell مدل 1320 :ا5000 تومان

چيپ پرينتر Dell مدل 2130 - 2135 :ا5000 تومان

چيپ پرينتر Dell مدل S2500 :ا5000 تومان

چيپ پرينتر Dell مدل M5200, W5300 :ا5000 تومان

چيپ پرينتر Dell مدل W5210, 5310 :ا4500 تومان

چيپ پرينتر Dell مدل 1130 - 1133 - 1135 : تماس تلفني

چيپ پرينتر Dell مدل 1230 و 1235 : تماس تلفني

چيپ پرينتر Dell مدل 2330  قابل ريست : تماس تلفنى

------------------------------------------

چيپ پرينتر Minolta مدل 1350W - 1300W :ا4800 تومان

چيپ پرينتر Minolta مدل 2400 - 2450 - 2500 :ا4800 تومان

------------------------------------------

چيپ پرينتر Toshiba مدل Estudio 180S :ا3000 تومان

چيپ پرينتر Toshiba مدل Estudio 200S :ا3000 تومان

------------------------------------------

چيپ پرينتر Ricoh مدل FX200 :ا3200 تومان

چيپ پرينتر Ricoh مدل AC205 :ا3200 تومان

چيپ پرينتر Ricoh مدل BP20 :ا3200 تومان

چيپ پرينتر Ricoh مدل SP3200 :ا4000 تومان

چيپ پرينتر Ricoh مدل SP3300 :ا4000 تومان

------------------------------------------

چيپ Sharp مدلهاي AR 5020, 5220, 5316, 5320 :ا5700 تومان

------------------------------------------

چيپ پرينتر Epson مدل 6200 :ا4300 تومان

چيپ پرينتر Epson مدل M1200 :ا4300 تومان

چيپ پرينتر Epson مدل C1700 :ا8000 تومان

چيپ پرينتر Epson مدل CX17NF :ا8000 تومان

چيپ پرينتر اپسون مدل MX14NF :ا8000 تومان

چيپ پرينتر اپسون مدل C2900N :ا8000 تومان

چيپ پرينتر اپسون مدل CX29NF :ا8000 تومان

فيوز چيپ درام پرينتر اپسون مدل C900 - 1900

------------------------------------------

چيپ پرينتر IBM مدل 1332 - 1352 - 1372 :ا4800 تومان

چيپ پرينتر IBM مدل 1532 - 1552 - 1572 :ا4800 تومان

چيپ پرينتر IBM مدل 1312 :ا4800 تومان

چيپ پرينتر IBM مدل 1412 - 1512 :ا4800 تومان

چيپ پرينتر Lenovo مدل 1800 :ا5200 تومان

------------------------------------------

چيپ پرينتر Tally مدل 9022 :ا3200 تومان

چيپ پرينتر Tally مدل 9220 :ا3200 تومان

------------------------------------------

 كيفيت چيپ‏ها از نوع بسيار مرغوب است و به آساني روي كارتريج نصب مي‎شود.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ريست چيپ پرينتر و چندكاره‎ سامسونگ براي مدلهاي زير:

ML-1630 ML-2150 ML-2250 ML-2251

ML-2550 ML-2850 ML-3050 ML-3470

ML-3475 ML-3560 ML-3561 ML-4055

ML-4550 ML-4555

SCX-4200 SCX-4500 SCX-4520 SCX-4720

SCX-4725 SCX-5330 SCX-5530 SCX-5635

SCX-5835 SCX-5935 SCX-6122 SCX-6220

SCX-6320 SCX-6322 SCX-6545 SCX-6555

SF-560R SF-565R

CLP-300 CLP-350 CLP-510 CLP-600

CLP-610 CLP-650 CLP-660

CLX-2160 CLX-3160 CLX-6200 CLX-6240

CLX-8380

ريست چيپ پرينتر زيراكس براي مدلهاي زير:

PE-120 3119 3150 3200

3250 3300 3420 3428

3435 3450 3500 6110 M-20

ريست چيپ پرينتر توشيبا براي مدلهاي زير:

Estudio 180S Estudio 200S

ريست چيپ پرينتر تالي براي مدلهاي زير:

9220 9022

ريست چيپ پرينتر Dell براي مدلهاي زير:

2355 2335 1815 1600

ريست چيپ پرينتر ريكو براي مدلهاي زير:

BP20 SP3200

 بديهي است براي ريست چيپست سامسونگ و ساير مدلها بايد چيپ‎هايتان را براي ما ارسال نماييد.

 امكان ارسال چيپ به سراسر كشور توسط پست پيشتاز.

◄◄ حداقل سفارش معادل 25000 تومان مي‏باشد.

◄◄ ارسال رايگان سفارشات با مبلغ بيش از 180,000 تومان.

◄◄◄ با 35,000 تومان خريد چيپ در يك نوبت، راهنماى تعمير يكي از پرينترها را دريافت خواهيد كرد.

 

  خدمات ما
     شارژ كارتريج ليزري رنگي
    خريد كارتريج مصرف شده ليزر رنگي
     فروش چيپ HP و سامسونگ
     CD تعمير پرينترهاي ليزري
     ريست كننده چيپ سامسونگ

     خدمات چاپ ليزري رنگي 

  مقايسه شارژ حرفه‎اي و غير حرفه‎اي
  مشخصات پرينترهاي ليزري رنگي
  جدول مقايسه پرينترهاي ليزري رنگي
  هزينه هر برگ پرينت ليزري رنگي
  راهنماي خريد پرينتر
  نكات مهم هنگام استفاده از ليزر رنگي
  كنتور پرينترها
  ظرفيت و شماره فني كارتريج‎ها
  دانلود درايور پرينترهاي HP
  پرسشهاي متداول
  لينك به سايت‎هاي ديگر
  تماس با ما
  درباره ما
  آموزش شارژ كارتريج ليزري (جديد) 

   

 

 

hits counter
 

تماس با ما

در باره ما